Category Archives: toán 12

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12 Thời gian : 90 phút. A phần chung dành cho tất cả thi sinh (7 điểm ) Câu 1 : (2 điểm ) Tìm các khoảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại toán 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm học 2012 – 2013

Kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12 Thời gian : 90 phút. A phần chung dành cho tất cả thi sinh (8 điểm ) Câu 1 : (3 điểm ) Cho hàm số y … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại toán 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn TOÁN năm 2010 GDTX

Đăng tải tại toán 12, Đề thi THPT | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn TOÁN năm 2010

Đăng tải tại toán 12, Đề thi THPT | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tốt nghiệp trung học môn toán năm 2011 (GDTX)

Đăng tải tại toán 12, Đề thi THPT | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tốt nghiệp trung học môn toán năm 2011

Đăng tải tại toán 12, Đề thi THPT | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?