Category Archives: toán 12

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12 Thời gian : 90 phút. A phần chung dành cho tất cả thi sinh (7 điểm ) Câu 1 : (2 điểm ) Tìm các khoảng … Đọc tiếp

Posted in toán 12 | Tagged | Để lại bình luận

Kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm học 2012 – 2013

Kiểm tra chất lượng đầu năm 2012 – 2013 môn toán lớp 12 Thời gian : 90 phút. A phần chung dành cho tất cả thi sinh (8 điểm ) Câu 1 : (3 điểm ) Cho hàm số y … Đọc tiếp

Posted in toán 12 | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn TOÁN năm 2010 GDTX

Posted in toán 12, Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn TOÁN năm 2010

Posted in toán 12, Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học môn toán năm 2011 (GDTX)

Posted in toán 12, Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học môn toán năm 2011

Posted in toán 12, Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận