Category Archives: Học toán lớp 4 nâng cao

Học toán lớp 4 nâng cao trực tuyến tháng 9

Đề  THÁNG 9 Bài 1 : Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 1541. Bài 2 : Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 62 tuổi, biết rằng 5 năm nữa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học toán lớp 4 nâng cao | Thẻ , , | 35 phản hồi