Author Archives: Trần Thanh Phong

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM (có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM Đáp án : Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM    

Đăng tải tại Học kỳ 1 T9, Toán 9 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM  

Đăng tải tại Chuyên lý 9, Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM    

Đăng tải tại Hóa 9, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lý lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lý lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM      

Đăng tải tại lý 8 Học kỳ 1, Vật Lý 8 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM  

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM  

Đăng tải tại Toán 8 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8 chương 1 tứ giác

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Danh sách kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017

Danh sách kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017 SBD Ho Ten NgaySinh DiemSoMoi 1 Bùi Duy An 24/03/2005 48.0 2 Biện Xuân An 22/02/2005 53.5 3 Đặng Bình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ôn - luyện thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa, Luyện thi vào lớp 6 Trần đại nghĩa, Trần Đại Nghĩa | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề khảo sát tiếng anh (tự luận) tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017

Đề khảo sát tiếng anh tự luận tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017

Đăng tải tại Ôn - luyện thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa, Luyện thi vào lớp 6 Trần đại nghĩa, Trần Đại Nghĩa | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề khảo sát tiếng anh (trắc nghiệm ) tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017

Đề khảo sát tiếng anh trắc nghiệm tuyển sinh lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016 – 2017

Đăng tải tại Ôn - luyện thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa, Luyện thi vào lớp 6 Trần đại nghĩa, Trần Đại Nghĩa | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường thcs Bạch Đằng tp.HCM (tham khảo)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường thcs Bạch Đằng tp.HCM

Đăng tải tại De thi tuyen sinh lop 10, Toán thi TS 10 | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8, Toán 8 | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 Q3 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 Q3 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đăng tải tại chuyên đề toán lớp 7, Học kỳ 2 l7, Toán 7, ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 7 | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đăng tải tại Chuyên đề toán lớp 6, Học kỳ 2 T6, Toán 6 | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 đề GTP

đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 7 trường Nguyên Tri Phương (tham khảo)  

Đăng tải tại Học kỳ 2 l7, Toán 7 | Thẻ , , , , | 1 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 6 học kỳ 2 trường lê Quy Đôn (tham khao)

Đề thi kiểm tra học kỳ 2 (tham khảo) môn toán lớp 6

Đăng tải tại Học kỳ 2 T6, Toán 6 | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Đề kiểm tra môn toán lớp 7 giữa học kỳ 2 năm 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2016 môn toán lớp 7  

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ | 1 phản hồi

Đề kiểm tra toán lop 7 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra toán lop 7 học kỳ 1 năm 2015 – 2016 –o0o–

Đăng tải tại chuyên đề toán lớp 7, Học kỳ 1 T7, Toán 7, ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 7 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra hóa học lớp 9 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra hóa học lớp 9 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Đăng tải tại Chuyên Hóa 9, Hóa 9, hóa học 9 học kỳ 1 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra toán lớp 9 học kỳ 1 năm 2014 – 2015

Đề kiểm tra toán lớp 9 học kỳ 1 năm 2014 – 2015

Đăng tải tại Học kỳ 1 T9, Toán 9 | Thẻ , , | 4 phản hồi

Đề kiểm tra vật lý 7 học kì 1 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra vật lý 7 học kì 1 năm 2015 – 2016

Đăng tải tại lý 7 Học kỳ 1, Vật Lý 7 | Thẻ , | 1 phản hồi

Đề – đáp án vật lý lớp 7 học kỳ 1

Đề  vật lý lớp 7 học kỳ 1 đáp án vật lý lớp 7 học kỳ 1 : xem chi tiết.

Đăng tải tại lý 7 Học kỳ 1, Vật Lý 7 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi – đáp án vật lý 8 học kỳ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ – LỚP 8. Thời gian làm bài: 45 phút Đề thi – đáp án vật lý 8 học kỳ 1 : xem chi tiết.  

Đăng tải tại lý 8 Học kỳ 1, Vật Lý 8 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra vật lý lớp 7 học kỳ 1 Quận 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ – LỚP 7. Thời gian làm bài 45 phút I. Lý thuyết. Câu 1. (1,5 điểm) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ? Hiện tượng Nguyệt thực xảy ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý 7 Học kỳ 1, Vật Lý 7 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra vật lý 6 học ky 1 Thu Duc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Thu Duc MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1./ Khối luợng riêng của một chất đuợc xác định như thế nào ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ , , | 1 phản hồi