Author Archives: Trần Thanh Phong

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM (có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM Đáp án : Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM    

Đăng tải tại Học kỳ 1 T9, Toán 9 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM  

Đăng tải tại Chuyên lý 9, Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM    

Đăng tải tại Hóa 9, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lý lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn lý lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM      

Đăng tải tại lý 8 Học kỳ 1, Vật Lý 8 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM  

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 8 năm 2018 – 2019 q6 tpHCM  

Đăng tải tại Toán 8 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8 chương 1 tứ giác

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ , , , | %(count) bình luận