Category Archives: Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8 chương 1 tứ giác

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8

Posted in Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Tagged , , , | 1 Phản hồi

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Posted in Học kỳ 2 T8, Toán 8 | Tagged , , , | Để lại bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8 học kỳ 1 (tham khảo)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 học kỳ 1 trường Minh Đức hình học lớp 8

Posted in Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Tagged , , | Để lại bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8 học kỳ 1 trường (tham khảo)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 học kỳ 1 trường Lương Thế Vinh hình học lớp 8

Posted in Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Tagged , | Để lại bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương I đại số lớp 8 học kỳ 1 Nguyen Du (tham khảo)

Đề kiểm tra 1 tiết trường THCS Nguyễn Du chương I : Đa thức môn toán lớp 8 học kỳ 1

Posted in chuyên đề toán lớp 7, Toán 8 | Tagged , , | Để lại bình luận

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8 hết.

Posted in Toán 8 | Tagged , , , | 2 phản hồi

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1 : download.

Posted in Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Tagged | 4 phản hồi