Category Archives: Toán 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : TOÁN 11 NĂM HỌC : 2011 -2012

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : TOÁN 11 NĂM HỌC : 2011 -2012 Thời gian 90 phút PHẦN CHUNG : BÀI 1 : giải phương trình (4 điểm ) a)      4cos 22x + 16cos2x = 13 b)      sinx.cosx … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán 11 | 3 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – MÔN TOÁN KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – MÔN TOÁN KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012 90 PHÚT PHẦN CHUNG : (7 điểm) Bài 1 :( 4 điểm) Giải phương trình sau : a)      Sinx + cosx = b)      … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán 11 | 5 phản hồi