Tag Archives: đề thi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 6 học kỳ 2 tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 6 học kỳ 2 Môn toán lớp 6 (90 phút) Advertisements

Đăng tải tại Học kỳ 2 T6, Toán 6 | Thẻ | %(count) bình luận

ĐỀ THI KIỂM TRA Môn toán lớp 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 Q.PN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn toán lớp 6 Ngày : 19/12/2011 Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 : (2 điểm ) Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 1 Toán Lớp 6, Toán 6 | Thẻ , | 7 phản hồi

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 NĂM 2011 – 2012

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 NĂM 2011 – 2012 CÂU 1 (1 điểm ): Trình bày những hiểu biết của anh / chị về nhà văn Nguyễn Tuân. CÂU 2 (3 điểm ): … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Thẻ | 3 phản hồi

Đề Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011 Bài 1 (3 điểm ): rút gọn biểu thức sau : a)      b)      c)      Bài 2 (2 điểm ): Cho (d1) : y =   và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 1 T9, Toán 9 | Thẻ | 4 phản hồi

Đề kiểm tra học kì 1 Môn toán – khối 7 năm học 2008 – 2009 Q10

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2008 – 2009 Q10 Môn toán – khối 7 Thời gian 90 phút. Bài 1 : (2 điểm) làm phép tính : a) b) Bài 2 : (2 điểm) Tìm x biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 1 T7, Toán 7 | Thẻ , | 5 phản hồi

Đề thi kiểm tra tham khảo môn toán lớp 9 Học kỳ 1 colette

Đăng tải tại Học kỳ 1 T9, Toán 9 | Thẻ , | 8 phản hồi

Đề thi kiểm tra tham khảo môn toán lớp 7 học kỳ 1 2010 – 2011

Đăng tải tại Học kỳ 1 T7, Toán 7 | Thẻ , , , | %(count) bình luận