Hóa Học

Cấu trúc đề thi môn hóa học :
(theo Bộ giáo dục – Đào tạo)

Thi tốt nghiệp THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu)

                                             Nội dung Số câu
Este, lipit 2
Cacbohiđrat 1
Amin, amino, axit và protein 3
Polime, vật liệu polime 1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ 6
Ðại cương về kim loại 3
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm 6
Sắt, crom; các hợp chất của chúng 3
Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ 6

II. PHẦN RIÊNG (8 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình chuẩn:

                       Nội dung Số câu
Este, lipit, chất tẩy rửa tổng hợp, Cacbohiđrat 2
Amin, amino, axit và protein, polime, vật liệu polime 2
Ðại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm 2
Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 2


B. Theo chương trình nâng cao: (8 câu)

Nội dung Số câu
Este, lipit, chất tẩy rửa tổng hợp, cacbohiđrat 2
Amin, amino axit, protein, protein, polime, vật liệu polime 2
Ðại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng 2
Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 2

Thi tuyển sinh ĐH-CĐ

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu)

                              Nội dung Số câu
Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. 2
Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. 2
Sự điện li 1
Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu quỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng 3
Đại cương về kim loại 2
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt; các hợp chất của chúng 5
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ thuộc chương trình phổ thông. 6
Đại cương hóa học hữu cơ, hiđôcacbon 2
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 2
Andehyt, xeton, axit cacboxylic. 2
Este, lipit. 2
Amin, amino, axit và protein. 3
Cacbohiđrat. 1
Polime , vật liệu polime. 1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ thuộc chương trình phổ thông 6

II. Phần riêng (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (A hoặc B)

A. Phần theo chương trình chuẩn: (10 câu)

Nội dung Số câu
Phản ứng ôxi hóa- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li. 1
Andehyt, xeton, axit cacboxylic 2
Đại cương về kim loại 1
Crom, đồng, kẽm, niken, chì, bạc vàng, thiếc; các hợp chất của chúng 2
Phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. 1
Hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, cacbonhiđrat, polime 2
Amin, amino, axit và protein. 1

B. Phần theo chương trình nâng cao:

Nội dung Số câu
Phản ứng oxi hóa- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li. 1
Andehyt, xeton, axit cacboxylic 2
Đại cương về kim loại 1
Crom, đồng, kẽm, niken, chì, bạc vàng, thiếc; các hợp chất của chúng 2
Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. 1
Hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, cacbohiđrat, polime 2
Amin, amino, axit và protein. 1
Advertisements

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s