Category Archives: Vật Lý 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM   Advertisements

Đăng tải tại Chuyên lý 9, Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 q3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ 9 Câu 1.        ( 2 điểm ) Phát biểu  và viết hệ thức định luật Jun – Len xơ. Cho biết tên, đơn vị các đại lượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | 4 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 9                 MÔN VẬT LÝ 9 Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1. (1,5 điểm) Định luật Ôm: phát biểu, viết công thức, cho biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | 4 phản hồi

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 9 học kỳ 1

ĐỀ THI HỌC KỲ MỘT:NĂM 2010-2011 MÔN:VẬT LÝ KHỐI 9 CÂU 1 : So sánh I,U,R trong đoạn mạch nối tiếp và song song(2đ). CÂU 2 : Phát biểu định luật Ohm. Công thức,đơn vị từng đại lượng(1đ). CÂU 3 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 9 học kỳ 1, Vật Lý 9 | %(count) bình luận

Đề thi tuyển sinh VẬT LÝ chuyên lớp 10 năm học 2010 – 2011 tp.HCM

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Năm học 2010 – 2011                                                                                       Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên lý 9, Vật Lý 9, Đề thi Lớp chuyên, Đề thi trường chuyen | Thẻ | %(count) bình luận

Đề thi kiểm tra môn vật lý học kỳ 2 năm 2010 -2011 Sở GD – ĐT tp.HCM

SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN VẬT LÝ 9 (45 phút) Câu 1 : (2đ) Nêu tên hai bộ phận chính của máy phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 9 học kỳ 2, Vật Lý 9 | Thẻ , | %(count) bình luận