Category Archives: Vật Lý 6

Đề kiểm tra vật lý 6 học ky 1 Thu Duc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Thu Duc MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1./ Khối luợng riêng của một chất đuợc xác định như thế nào ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ , , | 1 phản hồi

Đề kiểm tra vật lý 6 học kỳ 1 quận 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Quận 5 MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm) Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 6

ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ 6 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời phát đề)   Câu 1: (1,5 điểm) Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì dễ vỡ hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 2, Vật Lý 6 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra thi học ki 2 môn vật lí lớp 6

ĐỀ KIỂM THI HỌC KỲ II MÔN : VẬT LÝ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)   I/ Lý thuyết Câu 1: ( 1 đ )       Nêu tính chất của băng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 2, Vật Lý 6 | Thẻ , | 1 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN: VẬT LÝ KHỐI 6

KIỂM TRA HỌC KỲ 1             MÔN: VẬT LÝ KHỐI  6  ( Thời gian làm bài : 45 phút )        Câu 1 : ( 2 điểm )           Nêu các kết quả khi có lực tác dụng vào một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | 1 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút   Câu 1 (1.0đ): Thế nào là giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất?   Câu 2 (1.5đ): Trình bày phương pháp đo thể tích vật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | 3 phản hồi

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 6 học kỳ 1

ĐỀ THI LÝ 6 HKI ( Tham khảo) Năm học : 2010-2011 Thời gian : 45 phút   I. LÝ THUYẾT: Câu 1: (2đ)    Để đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ gì? Hãy trình bày cách đo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 – NĂM HỌC 2009 -2010

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC  2009 -2010 MÔN : VẬT LÍ  – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm) Hãy trả lời các câu hỏi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | 2 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 6 NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ 6 ( Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ) Câu 1:   ( 1 điểm ) Thế nào giới hạn đo ( GHĐ ), thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ | 2 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn vật lý lớp 6 học kỳ 2 năm 2010-2011

Đề thi kiểm tra  học kỳ 2 năm 2010-2011  môn vật lý lớp 6 (45 phút)   Câu 1: Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn? Ứng dụng? (1,5đ) Câu  2 : Nhiệt kế hoạt động dựa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 2, Vật Lý 6 | Thẻ , , | 14 phản hồi