Category Archives: Vật lý 12

Chuyên đề GIAO THOA : sóng cơ học – sóng dừng – sóng ánh sáng

 Sóng cơ – sự truyền Sóng cơ –o0o– I. Khái niệm : Sóng cơ là dao dộng cơ lan truyền trong một môi trường. Thí dụ : sóng nước, sóng điện từ… Sóng ngang là sóng trong đó các phân tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luyện thi Đại học, Vật lý 12 | Thẻ , , | 1 phản hồi

Chuyên đề : Dao động điều hòa – con lắc lo xo – con lắc đơn – chu kỳ dao động

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I . Các khái niệm : Dao động là sự chuyển động qua lại của một vật quanh một vị trí cân bằng. Ví dụ sự chuyển động cùa dây đàn ghi ta rung động, con thuyển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luyện thi Đại học, Vật lý 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?