Category Archives: Lý 9 học kỳ 2

Đề thi kiểm tra môn vật lý học kỳ 2 năm 2010 -2011 Sở GD – ĐT tp.HCM

SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN VẬT LÝ 9 (45 phút) Câu 1 : (2đ) Nêu tên hai bộ phận chính của máy phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 9 học kỳ 2, Vật Lý 9 | Thẻ , | 1 phản hồi