Category Archives: Lý 6 học kỳ 1

Đề kiểm tra vật lý 6 học ky 1 Thu Duc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Thu Duc MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1./ Khối luợng riêng của một chất đuợc xác định như thế nào ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đề kiểm tra vật lý 6 học kỳ 1 quận 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Quận 5 MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm) Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN: VẬT LÝ KHỐI 6

KIỂM TRA HỌC KỲ 1             MÔN: VẬT LÝ KHỐI  6  ( Thời gian làm bài : 45 phút )        Câu 1 : ( 2 điểm )           Nêu các kết quả khi có lực tác dụng vào một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | %(count) bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút   Câu 1 (1.0đ): Thế nào là giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất?   Câu 2 (1.5đ): Trình bày phương pháp đo thể tích vật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | 3 phản hồi

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 6 học kỳ 1

ĐỀ THI LÝ 6 HKI ( Tham khảo) Năm học : 2010-2011 Thời gian : 45 phút   I. LÝ THUYẾT: Câu 1: (2đ)    Để đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ gì? Hãy trình bày cách đo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : VẬT LÍ – LỚP 6 – NĂM HỌC 2009 -2010

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC  2009 -2010 MÔN : VẬT LÍ  – LỚP 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm) Hãy trả lời các câu hỏi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | 2 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 6 NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ 6 ( Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ) Câu 1:   ( 1 điểm ) Thế nào giới hạn đo ( GHĐ ), thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý 6 học kỳ 1, Vật Lý 6 | Thẻ | 2 phản hồi