Category Archives: Luyện thi Đại học

Đề thi – Đáp án môn Hóa THPT quốc gia năm 2015

Đề thi  môn Hóa  THPT quốc gia năm 2015 : xem chi tiết. Đáp án (Bộ giáo dục – đào tạo) môn Hóa THPT quốc gia năm 2015 : xem chi tiết.

Posted in Luyện thi Đại học, THPT quốc gia | Tagged , , | Để lại bình luận

Đề thi – Đáp án môn Lí THPT quốc gia năm 2015

Đề thi  môn Lí  THPT quốc gia năm 2015 : xem chi tiết. Đáp án môn Lí  THPT quốc gia năm 2015 : xem chi tiết.  

Posted in Luyện thi Đại học, THPT quốc gia | Tagged , , | Để lại bình luận

Đề thi – Đáp án tuyển sinh đại học môn TOÁN năm 2012 – 2011 – 2010

  Đề thi tuyển sinh đại học môn TOÁN năm 2012 : Xem . . . Đáp án tuyển sinh đại học môn TOÁN năm 2012 : Xem . . . Đề thi tuyển sinh đại học môn TOÁN năm … Đọc tiếp

Posted in Luyện thi Đại học | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi – Đáp án tuyển sinh đại học môn toán khối A – A1 năm 2012

Đề thi – Đáp án tuyển sinh đại học môn toán khối A – A1 năm 2012 Đáp Án : tại đây

Posted in Luyện thi Đại học | Tagged | Để lại bình luận

Chuyên đề : NGUYÊN TỬ – BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC

NGUYÊN TỬ – BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC –o0o– I. thành phần cấu tạo nguyên tử : các hạt sơ cấp : electron (e) : khối lượng : me = 9,1094.10-31 kg. Điện tích : qe = -1,602.10-19 C … Đọc tiếp

Posted in Hóa 10, Luyện thi Đại học | Tagged , | 2 phản hồi

Chuyên đề GIAO THOA : sóng cơ học – sóng dừng – sóng ánh sáng

 Sóng cơ – sự truyền Sóng cơ –o0o– I. Khái niệm : Sóng cơ là dao dộng cơ lan truyền trong một môi trường. Thí dụ : sóng nước, sóng điện từ… Sóng ngang là sóng trong đó các phân tử … Đọc tiếp

Posted in Luyện thi Đại học, Vật lý 12 | Tagged , , | 1 Phản hồi

Chuyên đề : Dao động điều hòa – con lắc lo xo – con lắc đơn – chu kỳ dao động

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I . Các khái niệm : Dao động là sự chuyển động qua lại của một vật quanh một vị trí cân bằng. Ví dụ sự chuyển động cùa dây đàn ghi ta rung động, con thuyển … Đọc tiếp

Posted in Luyện thi Đại học, Vật lý 12 | Tagged | Để lại bình luận