Category Archives: hóa học 9 học kỳ 1

Đề kiểm tra hóa học lớp 9 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra hóa học lớp 9 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Đăng tải tại Chuyên Hóa 9, Hóa 9, hóa học 9 học kỳ 1 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 9   PHẦN LÝ THUYẾT : Câu 1 : (2,5 điểm ) Viết các phương trình phản ứng hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau : Fe —> FeSO4—>Fe(OH)2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa 9, hóa học 9 học kỳ 1 | 25 phản hồi