Category Archives: hóa học 8 học kỳ 1

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 9 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM    

Đăng tải tại Hóa 9, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8 năm 2018 – 2019 q10 tpHCM  

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN : HÓA HỌC KHỐI 8 HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN : HÓA HỌC KHỐI 8 Câu 1 : (1,5 điểm ) Điền vào ô trống : ……………… là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. chất biến đổi trong phản ứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | 12 phản hồi

Đề THI KIểM TRA HọC Kỳ 1 MÔN HÓA LớP 8

Đề KIểM TRA HọC Kỳ 1 MÔN HÓA LớP 8 Câu 1 : (1,5 điểm ) a) Nguyên tố hóa học là gì ? nguyên tử khối là gì ? b) Cho biết giá trị của số Avogadro ? c) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | 7 phản hồi

đề thi kiểm tra môn hóa lớp 8 học kỳ 1

đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 8   câu 1 : (3 điểm ) hoàn thành các phản ứng sau và cân bằng chúng : a)      FeO + HCl – – -> FeCl2 + … b)      C3H8 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1 | 5 phản hồi