Category Archives: Hóa Học 11

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – HÓA HỌC – KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – HÓA HỌC – KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012 Thời gian 45 phút PHẦN BẮT BUỘC : (dành cho tất cả học sinh) Câu 1 : (2 điểm) Cho  dung dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa Học 11 | %(count) bình luận