Category Archives: Hình học lớp 6

Chuyên đề hình học lớp 6 đoạn thẳng (hk 1)

Chuyên đề hình học lớp 6 đoạn thẳng –o0o– A. Tóm tắt lý thuyết : 1> Điểm M nằm giữa A và B : Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; OB = b Nếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề toán lớp 6, Hình học lớp 6 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi môn toán lớp 6 học kì 1

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6

Đăng tải tại Hình học lớp 6, Học kỳ 1 Toán Lớp 6 | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?