Category Archives: Học kỳ 2 T8

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 Q10 tp.HCM năm 2015 – 2016 Advertisements

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8, Toán 8 | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Tuyển tập đề thi tham khảo môn toán lớp 8 học kỳ 2

đề thi tham khảo môn toán lớp 8 học kỳ 2 : Xem chi tiết . . . –0O0–

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8 | 2 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 – 2010 Quận 10 tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 – 2010 Quận 10 Môn toán lớp 8 (90 phút) Bài 1 (3 đ):Giải các phương trình sau : a)      (3x – 2)(3x – 1) = (3x … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8, Toán 8 | 22 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 – 2010 Quận 3 tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 – 2010 Quận 3 Môn toán lớp 8 (90 phút) Bài 1 (3 đ):Giải các phương trình sau : a)      (3x – 1)(2x -5) = (3x – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8, Toán 8 | 3 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 Quận Bình Tân tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II năm 2009 Quận Bình Tân Môn toán lớp 8 (90 phút) Bài 1 (5 đ):Giải các phương trình và bất phương trình sau : a) 5(x – 1) – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T8, Toán 8 | 7 phản hồi