Category Archives: Học kỳ 2 T7

Đề kiểm tra môn toán lớp 7 giữa học kỳ 2 năm 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2016 môn toán lớp 7  

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ | 1 phản hồi

De kiem tra mon toan lop 7 hoc ky 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ  II MÔN TOÁN LỚP 7 HẾT.

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ , | 1 phản hồi

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7

Đề thi kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7 Bài 1 :Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của 20 học sinh lớp 7 được ghi nhận như sau : (2 điểm) 8     7      5     6     6     4     … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tuyển tập đề thi tham khảo môn toán lớp 7 học kỳ 2

đề thi tham khảo môn toán lớp 7 học kỳ 2 Xem . . .

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 7 năm học : 2011 – 2012

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 7 năm học : 2011 – 2012 Ngày thi : 12/3/2012 Thời gian : 90 phút BÀI 1 (2 điểm ) : điểm kiểm tra môn toán của lớp 7C được ghi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | 3 phản hồi

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH HỌC HK II (đề 2)

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH HỌC HK II BÀI 1 (2 điểm ): Cho tam giác ABC vuông tại B, có .So sánh các cạnh của tam giác. BÀI 2 (6 điểm ) : Cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | 38 phản hồi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 7 năm 2011 – 2012

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 7 BÀI 1 (2 điểm ) : điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A được ghi như sau : 9 10 5 6 7 6 5 7 8 10 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ | 14 phản hồi

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH HỌC HK II LỚP 7

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III HÌNH HỌC HK II BÀI 1 : (3 điểm  ) Cho tam giác DEF có DE < DF. Vẽ đường cao DH. So sánh HE và HF. Lấy M trên DH. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | 16 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 7 học kỳ II năm 2008 – 2009 Quận 5 tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 7 học kỳ II năm 2008 – 2009 Quận 5 tp.HCM Môn toán lớp 7 (90 phút) Bài 1 (1,5 đ) : a)      Tính giá trị của biểu thức tại x = 1; … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | 8 phản hồi

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 7 học kỳ II năm 2008 – 2009 Quận 10 tp.HCM

Đề thi kiểm tra môn toán lớp 7 học kỳ II năm 2008 – 2009 Quận 10 tp.HCM Môn toán lớp 7 (90 phút) Bài 1 (1,5 đ) : Điểm kiểm tra một tiết môn toán lớp 7A một trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học kỳ 2 T7, Toán 7 | Thẻ | 28 phản hồi