Category Archives: Học kỳ 2 L10

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa lớp 10 năm 2010 – 2011 Ngôi sao

Đề kiểm tra học kỳ 2  năm 2010 – 2011 Quận Bình Tân tp.HCM Môn hóa khối 10 (đề A) ( 45 phút) Phần chung : Câu 1 : (1,5 đ) Có bốn lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hóa 10, Học kỳ 2 L10 | Thẻ , | 5 phản hồi