Category Archives: Học Kỳ 1 T8

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8 chương 1 tứ giác

Đề kiểm tra 1 tiết hinh học lớp 8

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8 học kỳ 1 (tham khảo)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 học kỳ 1 trường Minh Đức hình học lớp 8

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8 học kỳ 1 trường (tham khảo)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 học kỳ 1 trường Lương Thế Vinh hình học lớp 8

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ , | %(count) bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 (đa thức) Môn toán đại số 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 (đa thức) Môn toán đại số 8 bài 1 (3 điểm): thực hiện phép tính. a)      (x – 1)(x2 + 3x – 2) b)      (2x + 3)(x + 1)2 Bài 2 (3 điểm): … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8 | Thẻ , | 7 phản hồi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 : tứ giác (hình học lớp 8)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 : tứ giác (hình học lớp 8 học kỳ I) BÀI 1(4 điểm) : Cho  tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC. Chứng minh : tứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8 | Thẻ , , , | 26 phản hồi

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1 : download.

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | Thẻ | 4 phản hồi

Đề kiểm tra Môn : toán lớp 8 học kỳ 1 năm 2009- 2010 Q11

Đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2090- 2010  q11 Môn : toán lớp 8 Bài 1 : (2 điểm ) a)      Làm tính nhân : (2x + 3)(x + 2) b)      Tính : (4x + 5)2 Bài 2 : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Kỳ 1 T8, Toán 8 | 18 phản hồi