Category Archives: Đề thi THPT

De thi – dap an mau thi THPT cua bo giao duc nam 2015

Đề thi – đáp án môn toán thi THPT :  Đề thi minh họa môn Toán Đề thi – đáp án môn vật lý thi THPT : Đề thi minh họa môn Vật Lý Đề thi – đáp án môn … Đọc tiếp

Posted in Đề thi THPT | Tagged , | Để lại bình luận

Đề thi – Đáp án môn toán thi tốt nghiệp phổ thông năm 2012

1. Đề thi  môn toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 : Xem … 1.2. Đáp án môn toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 : Xem … 2. Đề thi  môn toán thi … Đọc tiếp

Posted in Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa năm 2012

1. đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 : Xem … 2. Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012: dowmload

Posted in Đề thi THPT | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh năm 2010

ĐỀ : ĐÁP ÁN :

Posted in Đề thi THPT | Tagged , | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học (gdtx) môn hóa năm 2010

Posted in Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử năm 2010

Đề ĐÁP ÁN

Posted in Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn TOÁN năm 2010 GDTX

Posted in toán 12, Đề thi THPT | Tagged | Để lại bình luận