ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN HÓA HỌC LỚP 9

 

PHẦN LÝ THUYẾT :

Câu 1 : (2,5 điểm )

Viết các phương trình phản ứng hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau :

Fe —> FeSO4—>Fe(OH)2 —>FeO —>FeCl2 —> Fe(NO3)2

Câu 2 : (1 điểm )

Cho biết hiện tượng xảy ra, nhận xét và viết phương trình phản ứng khi cho vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH.

Câu 3 : (2 điểm )

Có ba lọ không nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch sau : H2SO4, HCl, Na2SO4. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết 3 dung dịch trên ? viết phương trình xảy ra ?

Câu 4 : (1,5 điểm )

Cho các kim loại : Cu, Pb, Zn, Al, Au, Mg.

a)      Hãy sắp xếp các kim loại trên theo chiều độ hoạt động hóa học tăng dần.

b)      Hãy cho biết kim loại nào đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối FeCl2.

c)      Hãy cho biết kim loại nào tác dụng dung dịch kiềm ?

BÀI TẬP ( 3 ĐIểM )

Hòa tan 10,8 g bột Al tác dụng vừa đủ với 600ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối và V lít khí bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn. dẫn toàn bộ khí sinh ra qua bột FeO lấy dư, đun nóng thu được một chất rắn.

a)      viết phương trình phản ứng xảy ra ?

b)      tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng ?

c)      tính khối lượng chất rắn thu được ?

HẾT.

 

 

About these ads
This entry was posted in Hóa 9, hóa học 9 học kỳ 1. Bookmark the permalink.

12 Responses to ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 9

 1. thắng says:

  tại sao k gki gjảj bt ra

 2. weedsIUtKy says:

  quá đơn giản rùi

 3. saogatheem says:

  thầy ơi còn đề nào khó hơn khong cho em xin

  • saogatheem says:

   thầy giải dùm bài này nhé: Hòa tan 1 lượng hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 bằng 400ml dung dịch HCl 1,5M thu được 5,6l CO2 ( ĐKTC) và 1 dung dịch A . Trung hòa dung dịch A = dd NaOH vừa đủ thu được dd B , cô cạn dd BB thu được 39,9g hỗn hợp muối khang . Tình thành phần phần trăm mỗi muối trong hỗn hợp

 4. be linh says:

  hihi thầy ơi đề này dễ quá cho đề khó hơn ih thầy hic

 5. amlymet says:

  Hòa tan 1 lượng hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 bằng 400ml dung dịch HCl 1,5M thu được 5,6l CO2 ( ĐKTC) và 1 dung dịch A . Trung hòa dung dịch A = dd NaOH vừa đủ thu được dd B , cô cạn dd BB thu được 39,9g hỗn hợp muối khang . Tình thành phần phần trăm mỗi muối trong hỗn hợp kaj nay de ec

 6. to thi thu tra says:

  cho 10g hỗn hơp kim lọai g và Cu vào dung dịch axitaxetic 1 mol như sau phản ứng người ta thu được 3,36lit khi hidro ở điều kiện tiêu chuẩn .Viết phương trình hóa học . Tính khối lượng mỗi kim loại mỗi kim loại . tính thể tích dung dịch axitaxetic đã phản ứng( cho Cu=64;Mg=24;O=10;C=12;H=1)

 7. nguyễn ánh quyên says:

  s bài nào cũng dễ hết z thầy!

 8. hao says:

  thay co bit de thj gjua kj 1 hoa ko

 9. Việt Hà says:

  ko có đáp án ạ cơ

 10. bokich says:

  dễ quá thầy ơi thầy có bài nào khó hơn không ạ

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s