ĐỀ THI HỌC KÌ I – VẬT LÝ 8 (tham khảo)

ĐỀ THI HỌC KÌ I – VẬT LÝ 8 (tham khảo)

Thời gian : 45 phút

GIÁO KHOA

Câu 1 : (2điểm)

Lực đẩy Acsimet : định nghĩa, công thức tính, đơn vị và tên gọi các đại lượng trong công thức.

Câu 2 : (2điểm)

Quán tính là gì? Giải thích tại sao khi ngồi trên ôtô ta sẽ chồm người ra phía trước khi ôtô thắng gấp?

Câu 3 : (2điểm)

Một vật khối lượng 5kg đang nằm yên trên sàn, vật chịu tác dụng của những lực nào? Hãy biểu diễn các lực đang tác dụng vào vật – tỉ lệ xích 1cm ứng với 25N.

BÀI TẬP

Câu 4 (2điểm)

Một ôtô chuyển động từ A đến B dài 120km với vận tốc 80km/h. Sau đó từ B ôtô quay lại A mất khoảng thời gian 2giờ.

  1. Tính vận tốc của ôtô trên quãng đường BA.
  2. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả 2 quãng đường.

Câu 5 (2điểm)

Một quả cầu đặc bằng sắt có khối lượng 234 g. Khối lượng riêng của sắt là D= 7800 kg/m3. Khi thả quả cầu vào nước  thì quả cầu chịu những lực nào tác dụng lên nó? Quả cầu nổi hay chìm? Vì sao? Tính lực đẩy Ácsimét của nước tác dụng lên quả cầu  (2 điểm).

 HẾT

About these ads
This entry was posted in lý 8 Học kỳ 1, Vật Lý 8. Bookmark the permalink.

3 Responses to ĐỀ THI HỌC KÌ I – VẬT LÝ 8 (tham khảo)

  1. Hà Trọng Thịnh says:

    hay lắm

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s