Đề Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

Bài 1 (3 điểm ): rút gọn biểu thức sau :

a)      A=\sqrt{7}- \frac{1}{2}\sqrt{28} -20\sqrt{0,07} +\frac{1}{5}\sqrt{175}

b)      B=\frac{1}{\sqrt{7} +\sqrt{3}} +\frac{1}{\sqrt{7} -\sqrt{3}}

c)      \frac{\sqrt{15} -\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}} -\sqrt{21+4\sqrt{5}}

Bài 2 (2 điểm ):

Cho (d1) : y = \frac{1}{2}x  và (d2) : y = -2x + 5

a)      Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ.

b)      Tìm tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2).

c)      Gọi A là giao điểm của (d2) và trục hoành. Tìm diện tích tam giác OMA.

Bài 3 (1 điểm ): tìm x biết :

a)      5\sqrt{8-4x} -3\sqrt{2-x} =7

b)      \sqrt{(-x)^2}=(-2)^2

Bài 3 (4 điểm ) :

Cho đường tròn (O; R) và M là một điểm ở ngoài đường tròn . từ M vẽ tiếp tuyến MA của đường tròn (O; R) với A là tiếp điểm. vẽ AH vuông góc với OM tại H, tia AH cắt (O) tại B.

a)      Chứng minh OM là tia phân giác của góc AOB.

b)      Chứng minh  BM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c)      Cho AB = \frac{4R\sqrt{2}}{3} . tính AH, OH, OM, AM theo R.

d)     Đoạn thẳng OM  cắt (O) tại I. chứng minh rằng điểm I cách đều ba cạnh tam giác ABM.

e)      Gọi S là diện tích tam giác ABM, p là nữa chu vi  tam giác ABM; r = IH. So sánh tỉ số S/r và p.

Hết.

About these ads
This entry was posted in Học kỳ 1 T9, Toán 9 and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Đề Kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ 1 q10 năm 2010 – 2011

 1. Anh Duy says:

  Bài 1 :
  a) A= $ latex \sqrt{7}$ – 1/2 $ latex \sqrt{28}$ – 20 $ latex \sqrt{0,07}$+1/5 $ latex \sqrt{175}$
  A= $ latex \sqrt{7}$ – $ latex \sqrt{7}$ – 20 $ latex \sqrt{0,07}$+10 $ latex \sqrt{0,07}$
  A=-10 \sqrt{0,07}

 2. trinh says:

  sao có nhiều kí tự vậy chẳng hiểu gì cả thầy ơi

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s