ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN LỚP 6

Thời gian: 45 phút

About these ads
This entry was posted in Học kỳ 1 Toán Lớp 6, Toán 6 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

 1. Lưu Huệ Nghi says:

  Thầy ơi ! Đề thi này là dành cho các bé bắt đầu học lớp 6, hay đã học lớp 6 rồi?

 2. giải ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6 :
  bài 1 :
  a) 325 + 138 + 12 +12 =
  =(325 + 25) + (138 + 12 ) [giao hoán + kết hợp]
  =350 + 150
  = 500
  b) [dấu nhân X thay bằng . ]
  = 372.(36 +63 + 1) [tính phân phối ]
  = 372.100
  =372 00
  c)
  = 8/19(5/11+6/11) + 11/19 [tính phân phối + kết hợp]
  = 8/19+ 11/19
  = 19/19
  =1
  d)
  = 2,4(1,24 +7,26 ) + 7,6(4,2 + 4,3) [tính phân phối + kết hợp]
  = 2,4.8,5 + 7,6.8,5
  =8,5(2,4+ 7,6) [tính phân phối ]
  =8,5.10
  =85
  bài 2 :
  a)
  x = 5678 – 1234
  x= 4444
  b)
  5/6 – x = 3/4
  x = 5/6 – 3/4
  x = 1/12
  c)
  x(2,5 + 1,5) = 100
  x.4 = 100
  x = 100 : 4
  x = 25

  bài 3 : sơ đồ
  Ban đầu
  thùng 1 : |====================|====|====|
  thùng 2 : |====================| 3 lít |
  sau khi rót hai thùng bằng nhau :
  thùng 1 : |========================|
  thùng 2 : |========================|
  Giải.
  sau khi rót thùng một sang thùng hai thì tổng số lit dầu của hai thùng không đổi : 92 lít
  tổng số phần : 1 +1 = 2 (phần)
  giá trị một phần : 92 : 2 = 46 (lít)
  số lit dầu của thùng hai: 46 – 3 = 43 (lít)
  số lit dầu của thùng một: 46 + 3 = 49 (lít)
  CÁCH 2 : (chuyển dạng tổng – hiệu)
  số lit dầu của thùng một nhiều thùng hai : 2.3 = 6 (lít)
  số lit dầu của thùng hai: (92 – 6) : 2 = 43 (lít)
  số lit dầu của thùng một: 43 + 6 = 49 (lít)

  Nhận xét : Để hiểu và làm một số bài toán đố Các bạn có thể tham khảo một số bài viết chuyên mục trần đại nghĩa nó có giá trị đến lớp trên.
  cụ thể : Dạng Toán SỐ PHẦN (công cụ giải toán) : phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa
  ” KHÔNG BỔ BỀ NGANG THÌ CŨNG BỔ BỀ DỌC”

  bài 4 :
  Nhận xet : số gồm ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi chữ số dùng một lần là một số được tạo ra từ ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi lần hoán đổi ba vị trí sẽ tạo thành một số.
  giải.
  số gồm ba chữ số 1, 2, 3 là
  123
  213
  132
  321
  312
  231
  ——
  1332 (tổng)

 3. Phạm Huyền Phương says:

  thầy ơi ! Ko co’ đề thi văn ạ!

 4. pé pj says:

  hjx khó wa”

 5. HA VY says:

  cho de van di thay

 6. Nhã Trúc says:

  Thầy ơi!Đề này người ta có cho lại nữa không vậy thầy?

 7. thay oi co cach nao hoc gioi toan ko thay? giup em voi

 8. hoai thuong says:

  đề hợp sức học sinh ,mà thầy có đề văn không vậy thầy ? thầy post lên cho em tham khảo với ạ !

 9. Huỳnh Anh says:

  Thầy ơi toán lớp 6 có khó không?

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s